UWAGA! Dnia 04.04.2015 strona www.rodkarolina.ugu.pl zostanie zamknięta.
Ogłoszenia
Propozycje opłat, 2015-03-25

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, 2015-03-25

Odbiór zaproszeń na Walne Zebranie, 2015-03-01
Od dnia 3 marca 2015 roku w biurze Zarządu będą wydawane zaproszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Prosimy o osobisty odbiór za potwierdzeniem. zobacz porządek obrad

Opłaty, 2015-03-01
Działkowców, którzy nie rozliczyli się za sezon 2014r. prosimy o dokonanie wpłat w biurze Zarządu oraz rozliczenie się za energię za okres zimowy.

Ogłoszenie, 2015-03-01
Od dnia 3 marca 2015 roku w każdy wtorek w godzinach od 15.00 - 17.00 Zarząd wznawia swoją działalność po okresie zimowym.

Kontenery, 2014-10-04
W miesiącu październiku zostaną podstawione kontenery w dniach : 13.10.2014 r. – 2 szt. oraz 27.10.2014 r. - 2 szt.
Przypominamy że są to ostatnie kontenery w 2014 r.

Odpady zielone, 2014-10-04
Odbiór odpadów zielonych odbędzie się w dniach: 8.10.2014r. i 22.10.2014r.
Są to ostatnie terminy odbioru odpadów zielonych w sezonie 2014 r. Po tych terminach prosimy o nie wystawianie worków.

Zakręcenie wody , 2014-10-04
W dniu 31.10.2014r. zostanie zakręcony dopływ wody na działki. Prosimy o zabezpieczenie wodomierzy oraz pozostawienie otwartych zaworów.

Opłaty, 2014-10-04
Zarząd R.O.D. „Karolina” postanowił przedłużyć okres działalności biura do dnia 25.11.2014r.
Biuro będzie czynne w każdy wtorek w godz. od 15. do 17.00. Prosimy o rozliczenie się za sezon 2014r.

Kontenery, 2014-09-07
Kontenery w miesiącu wrześniu zostaną podstawione w dniach : 8.09.2014 r. – 2 sztuki i 22.09.2014 r. – 2 sztuki.

Zebranie działkowców, 2014-09-07
Przypominamy, że zebranie dotyczące wyboru Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 13.09.2014 roku o godz. 15.00.

Odczyty, 2014-09-07
Odczyty wody i energii zostaną przeprowadzone w dniach od 29.09 – 18.10.2014 r. Przypominamy, że jeśli stwierdzi się uszkodzenie wodomierza lub zerwanie plomby działkowiec zostanie obciążony za straty wody.

Opłaty, 2014-09-07
Rozliczenie za wodę oraz energię za sezon 2014 należy rozliczyć do końca października. Działkowcy, którzy się nie rozliczą będą pozbawieni energii oraz zostaną obciążeni kosztami ponownego podłączenia energii.

ZAWIADOMIENIE, 2014-06-10
Zarząd ROD „Karolina” informuje, że w dniu 16.06.2014 r. nastąpi odbiór worków z odpadami zielonymi.
Miejscem składania worków wyznacza się :
1. Brama Nr 2 od strony Skałki
2. Brama Nr 3 od strony ulicy Gwareckiej przy gablocie ogłoszeniowej
Informujemy działkowców, że w dniu 30.06.2014r. nastąpi lustracja naszego ogrodu. Prosimy wszystkich o uporządkowanie swoich działek, jak również terenów przed działkami.

Częściowa segregacja, 2014-06-01
Z uwagi na dużą ilość odpadów znajdujących się w naszym ogrodzie, Zarząd postanowił zorganizować częściową segregację śmieci, i tak :
1. W tym miesiącu będą podstawione cztery kontenery na śmieci mieszane.
2. Od strony Skałki przy bramie nr 2 zostały podstawione pojemniki na odpady segregowane (plastik, szkło).
3. Na odpady zielone w biurze Zarządu wydaje się po 4 worki. Do worków należy ładować trawę, gałęzie oraz liście. Worki należy wystawiać przy bramie nr 2 od strony skałki po uprzednim ogłoszeniu terminu odbioru.

Opłaty, 2014-06-01
Przypominamy, że termin opłat za działkę mija 1 lipca 2014 roku.

Kontenery, 2014-06-01
W czerwcu kontenery zostaną podstawione w dniach 9.06.2014 – 2 szt. oraz 23.06.2014 – 2 szt.

Dożynki, 2014-06-01
Dożynki z okazji 45-lecia powstania naszego ogrodu odbędą się w dniu 30.08.2014r. o godz. 17.00. Zapisy w biurze Zarządu w każdy wtorek od godz. 15.00 – 17.00. Koszt uczestnictwa od osoby wynosi 20 zł.

Remont alejek, 2014-06-01
Chętni do odpracowania dniówki roboczej przy remoncie alejek proszeni są o kontakt z prezesem (Tel. 663-664-736).

Puszczenie wody, 2014-03-21
W dniu 5 kwietnia 2014 roku, jeśli pozwolą warunki atmosferyczne będzie puszczona woda. Prosimy o zabudowanie wodomierzy oraz zakręcenie zaworów przed wodomierzami. Obecność działkowców obowiązkowa.

Plombowanie wodomierzy, 2014-03-21
Od 5.04. do 19.04.2014 r. będą plombowane wodomierze. Koszt zaplombowania wodomierza wynosi 5 zł.

Kontenery, 2014-03-21
Od kwietnia do listopada będą podstawiane kontenery w ilości 4 sztuki miesięcznie. W sumie w sezonie podstawionych zostanie 28 kontenerów.

Porządek na alejkach, 2014-03-21
Zarząd Ogrodu Działkowego „Karolina” zwraca się do działkowców o wyrównanie alei po inwestycji wodnej obok swojej działki ponieważ w miesiącu czerwcu będą remontowane alejki.

UWAGA DZIAŁKOWCY !!!, 2013-11-24
Z uwagi na fakt, iż 130 działek nie rozliczyło się w tym sezonie za energię, wodę i inwestycję wodną na sumę 21 tys. zł, Zarząd postanowił przedłużyć okres rozliczenia do 26.11.2013 roku. Jest to ostateczny termin urzędowania biura Zarządu.

Inwestycja wodna, 2013-11-24
W dniu 29.11.2013 r. zostanie dokonane rozliczenie inwestycji wodnej. Działkowcy, którzy nie dokonali wpłaty narażają ogród na płacenie odsetek karnych firmie prowadzącej inwestycję.

Rozliczenie energii i wody, 2013-11-24
Działkowcy, którzy nie rozliczą się za energię i wodę oraz nie dostarczą odczytów wodomierzy zostaną pozbawieni na okres zimowy energii.

Nie spalaj odpadów, 2013-09-07

Kontenery, 2013-09-03
Kontenery zostaną podstawione w następujących terminach :
10.09.2013 – 2 sztuki,
24.09.2013 – 2 sztuki,
08.10.2013 – 2 sztuki,
22.10.2013 – 2 sztuki.

UWAGA DZIAŁKOWCY!!!, 2013-09-03
Spotkanie działkowców odnośnie inwestycji wodnej odbędzie się 7.09.2013 roku o godz. 16.00.
Serdecznie zapraszamy.

Msza Święta Dożynkowa, 2013-08-09
Zarząd ROD „Karolina” w Chorzowie informuje działkowców, iż Msza Święta Dożynkowa zostanie odprawiona w kościeje Najświętszego Serca Pana Jezusa (Piaśniki) w dniu 18.08.2013 r. o godz. 8.30 (niedziela).

KONTENERY, 2013-05-31
W dniu 10 czerwca 2013 roku zostaną podstawione kontenery w ilości 6 sztuk. Jest to ostatnia tak duża ilość z uwagi na fakt, że od miesiąca lipca kontenery będą dostarczane z Urzędu Miasta Chorzowa o wyższej cenie, co ograniczy ich ilość .

OPŁATY, 2013-05-31
Z uwagi na fakt, że zbyt duża ilość działkowców nie dokonała opłat za działkę za sezon 2013 r. (ogranicza to funkcjonowanie ogrodu i występują braki funduszy na opłaty mediów) przypominamy, że ostatecznym terminem opłat jest 2.07.2013 r. Działkowcy, którzy w podanym terminie nie dokonają wpłaty za działkę oraz zaliczki na wodę zostaną pozbawieni dopływu energii i zapłacą za wodę od m2 powierzchni działki, która w sezonie 2013 r. wynosi 0,80 zł od m2 działki.

INWESTYCJA WODNA, 2013-05-31
Przypominamy, że 2.09.2013 r. planowana jest inwestycja sieci wodnej. Działkowcy mogą dokonać wpłaty do 27.08.2013 r. w kwocie 550 zł, w całości lub w ratach. Po brakujące fundusze, które pokryją całość inwestycji Zarząd wystąpił d P.Z.D. Po otrzymaniu środków z P.Z.D. Zarząd zorganizuje spotkanie z działkowcami i poinformuje o realizacji inwestycji od strony organizacyjnej.

KONTROLE WODNE, 2013-05-31
Z uwagi na coroczne ubytki wody, Zarząd postanowił dokonać kontroli sieci wodnej na działkach. Prosimy o umożliwienie wejścia na działkę osobom kontrolującym stan sieci. Działkowcy, u których stwierdzi się brak plomby lub wadliwy wodomierz będą odpowiedzialni za straty wody. Będą też kontrolowane drugie dopływy wody poza wodomierzem.

DOŻYNKI, 2013-05-31
24 sierpnia 2013 roku o godzinie 17.00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Karolina” w Chorzowie odbędą się dożynki. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc należy zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Zarządu u Prezesa. Przypominamy, że uczestnikami dożynek mogą być tylko właściciele działek, a nie członkowie rodzin. W związku z ograniczonymi środkami Zarząd postanowił pobrać od każdego uczestnika opłatę w wysokości 15 zł.

Wielkie sprzątanie, 2013-04-21
Zarząd R.O.D. „Karolina zwraca się z prośbą do działkowców o wykorzystanie długiego okresu wolnego (od 1 – 6.05.2013r.) na wysprzątanie swoich działek oraz terenu przyległego do ogrodu.

KONTENERY, 2013-04-21
W dniach od 29.04 – 6.05.2013r. zostaną podstawione kontenery. Ilość kontenerów uzależniona będzie od ilości śmieci na działkach.

Opłaty, 2013-04-21
Przypominamy o opłatach za działkę za 2013r. oraz opłatach na inwestycję wodną, którą można płacić w ratach do końca sierpnia

Plan pracy Zarządu R.O.D. „Karolina” na 2013 r., 2013-03-23
2 – 13.04.2013 r. – plombowanie wodomierzy z uwagi na planowane inwestycje wodne. Wodomierze, którym minął okres 5 lat prosimy o wstrzymanie wymiany,
13.04.2013 r. – puszczenie wody (godz. 10.00), prosimy o obecność na działkach i zakręcenie zaworów przed wodomierzami,
1.08.2013 - dokonywane będą odczyty energii,
19 - 31.08.2013 - dokonywane będą odczyty wody,
24.08.2013 - będą organizowane dożynki dla działkowców,
2.09.2013 - będzie przeprowadzona inwestycja sieci wodnej.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 300 tys zł.. Działkowiec ponosi koszty inwestycji 550zł, które należy wpłacić w całości lub na raty do 27.08.2013r. Całkowity koszt inwestycji przypadającej na działkowca wynosi 1090zł. O brakującą sumę zarząd wystąpi do PZD o dofinansowanie inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji będzie zakręcona woda. 28.09.2013 będą dokonywane odczyty energii.

Zarząd R.O.D. „Karolina zawiadamia :, 2013-03-10
W dniu 23 marca 2013 roku o godz. 15.30 odbędzie się walne zebranie sprawozdawcze. Prosimy działkowców o liczne przybycie ponieważ będą poruszane ważne tematy dotyczące naszego ogrodu i planowanych inwestycji.

Walne zebranie, 2013-02-23
Termin Walnego Zebrania planowany jest na 23 marca 2013 roku. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.

Zarząd wznawia swoją działalność, 2013-02-17
Od 5 marca 2013 roku po okresie zimowym Zarząd R.O.D. „Karolina” wznawia swoją działalność. Biuro Zarządu będzie czynne w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00.

Odczyty, 2013-02-17
2 marca br. ostaną dokonane odczyty energii za okres zimowy.

Opłaty, 2013-02-17
Prosimy o dokonanie opłat za energię do końca marca 2013 roku. Działkowcy, którzy nie rozliczyli się za sezon 2012 będą mogli to zrobić do 19.03.2013 r. (ostateczny termin).

Zarząd ROD „Karolina” rezygnuje, 2012-10-16
Prezes naszego ogrodu poinformował, że był to ostatni rok pracy jego, jako prezesa Ogrodu ROD ”Karolina”. Po 7 latach swojej działalności rezygnuje z pełnionej funkcji a wraz z nim rezygnacje składają członkowie całego Zarządu.
Za sprawą odchodzącego prezesa ogród nasz zmienił się .Swoją determinacją i zaangażowaniem oraz poparciem Zarządu i pozyskanym dofinansowaniem z PZD na kwotę 120 000 udało mu się wykonać wiele remontów.

Budynek świetlicy nie remontowany wiele lat przeszedł całkowitą metamorfozę :
- Wyremontowany został cały dach budynku.
- Budynek został ocieplony.
- Wymienione zostały okna i drzwi.
- Wyremontowane zostały pomieszczenia biurowe, magazynowe, kuchnia ( wyposażona została również w nowe urządzenia),toalety, salę główną oraz pomieszczenia gospodarcze.
- Wymieniona została instalacja elektryczna oraz wodna.
- Zakupione zostały krzesła oraz odnowione stoły.
- Dzięki Urzędowi Miasta Chorzów wokół budynku została wyłożona kostka brukowa oraz powstał parking.
- Teren na którym znajduje się budynek świetlicy został uporządkowany i ogrodzony betonowym płotem.

Dużo się działo w ciągu tych lat również w całym ogrodzie :
- Wyremontowano wszystkie bramy.
- Zlikwidowana została naziemna sieć elektryczna, która przynosiła wiele strat i ulegała częstym awariom. W jej miejsce powstała podziemna sieć elektryczna, która jest mniej zawodna a ogród nie notuje strat w energii.
- Wymienione zostały wszystkie liczniki elektryczne.
- Zlikwidowane zostały już niepotrzebne słupy do naziemnej sieci elektrycznej.
- Wyremontowana została i wyposażona w nowe urządzenia rozdzielnia prądu.
- Została zbudowana druga rozdzielnia (od strony sklepu Kaufland), która zaopatruje w prąd działki od ulicy Bytomskiej.
- Uporządkowany został teren pompowni oraz wymienione ogrodzenie, wyremontowany został obiekt pompowni, wymieniono w nim instalację elektryczną.
- Zakupiona została nowoczesna pompa do pompowni oraz zbudowano rurociąg z pompowni do rowu odwadniającego.
- Wyremontowano oraz założono zamknięcie w studzience, w której znajduje się wodomierz główny ogrodu.
- Wymieniony został rurociąg biegnący od wodomierza głównego do ogrodu, dzięki firmie budującej w pobliżu naszego ogrodu market.
- Nie zapomniano o alejkach, parkingach, które też zostały poprawione po pracach remontowych.
- Każdego roku członkowie ROD „Karolina” mogli się spotkać na organizowanych dożynkach, na których można było potańczyć a najmłodsi brali udział w organizowanych konkursach.
- Wyróżniane były najładniejsze działki i aktywni działkowcy. Na wyróżnienia i nagrody Prezes naszego ogrodu pozyskiwał sponsorów.

Wszystkim, którzy go wspierali w swych działaniach serdecznie podziękował i wyraził nadzieje że jego następca również będzie dbał o ogród.

Podziękowania, 2012-10-08
Przypominamy, że obecny Zarząd w marcu 2013 roku składa rezygnację z dalszej działalności w R.O.D. „Karolina”. W imieniu Zarządu składamy podziękowania za współpracę przy rozwoju Ogrodu Działkowego „Karolina” oraz życzymy dobrej współpracy z nowo powołanym Zarządem.

Woda, 2012-10-08
W dniu 27.10.2012 r. będzie zakręcony dopływ wody. Prosimy o zabezpieczenie wodomierzy oraz instalacji wodnej na swoich działkach.

Kontenery, 2012-10-08
W dniu 15.10.2012 r. zostaną podstawione kontenery. Będą to ostatnie kontenery w sezonie 2012 r.

Opłaty, 2012-10-08
Przypominamy, że biuro Zarządu w sezonie 2012 r. będzie czynne do 30.10.2012 r. Do tego czasu należy rozliczyć się za wodę i energię. Działkowcy, którzy nie rozliczą się za sezon 2012 będą na okres zimowy pozbawieni energii.

Informacja Zarządu, 2012-08-05
Zarząd R.O.D. „Karolina” w Chorzowie uprzejmie informuje, iż w soboty i niedziele obowiązuje zakaz używania kosiarek, pił elektrycznych oraz wszelkich głośnych urządzeń.

Odczyty energii, 2012-06-17
5 sierpnia 2012 r. będą dokonane odczyty energii. Od 7.08.2012 r. prosimy o uregulowanie należności za energię.

Dożynki 2012, 2012-06-17
W dniu 25 sierpnia 2012 r. odbędą się w naszym ogrodzie dożynki. Zapisy chętnych przyjmuje biuro Zarządu ROD „Karolina” w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00.

Terminy pracy biura w czasie wakacji, 2012-06-17
W czasie wakacji biuro Zarządu ROD „Karolina” będzie czynne w dniach : 3.07, 24.07 i 7.08.2012r. Po tym terminie biuro będzie czynne w każdy wtorek od godz. 15.00 do 17.00.

Kontenery, 2012-06-17
Kontenery będą podstawione 11 lipca 2012 r. w godzinach porannych.

WAŻNE !!!, 2012-04-22
W związku z uporządkowaniem przez sklep Kaufland terenów skarpy w okolicy działek ROD „Karolina” zwracamy się z prośbą do wszystkich działkowców o nie wyrzucanie śmieci w okolicy Kauflandu i miejscach do tego nie przeznaczonych. Dbając o własne działki nie zapominajmy o porządku wokół nich, gdyż jest to nasz wspólny teren a dbałość o środowisko świadczy o naszej kulturze.

Ważniejsze terminy z planu pracy Zarządu, 2012-04-01
- 31 marca 2012 r. – Walne Zebranie działkowców,
- 2 – 14 kwietnia 2012 r. – plombowanie wodomierzy oraz odczyt energii,
- 14 kwietnia 2012 r. – puszczenie wody,
- 2 – 4 maja 2012 r. – zamówienie kontenerów,
- 1 czerwca 2012 r. – rozpocznie się remont biura oraz świetlicy (po otrzymaniu dofinansowania z Katowic),
- w okresie wakacji biuro będzie pełnić dyżury w następujących dniach :
- 03 lipca 2012 r.
- 17 lipca 2012 r.
- 31 lipca 2012 r.
- 07 sierpnia 2012 r.
- 21 sierpnia 2012 r.
Od 4 września 2012 r. biuro będzie czynne w każdy wtorek od godz. 15.00 – 17.00
- 25 sierpnia br. zorganizowane zostaną „Dożynki”
- od 22 września do 9 października 2012 r. dokonane zostaną odczyty energii oraz wody.

Walne Zebranie Sprawozdawcze, 2012-03-29
31 marca 2012 roku o godz. 15.00 w świetlicy odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków ROD "Karolina". Serdecznie zapraszamy wszystkich działkowców.

Wymiana wodomierzy, 2012-03-07
W tym sezonie liczniki wodne wymienić będą musieli :

1. Ślimak Józef - dz. nr 4
2. Malec Erwin - 13
3. Gamoń Teofil - 26
4. Danielowski Franciszek - 50
5. Kempny Małgorzata - 58
6. Dubiel Barbara - 65a
7. Mikołajczyk Mieczysław - 80
8. Wilczek Weronika - 83
9. Stypa Jerzy - 95a
10. Rozmus Beata - 97
11. Reclik Sonia - 101
12. Kuc Adam - 106
13. Gowin Manfred - 118
14. Badura Zofia - 153
15. Czmajduch Joachim - 172
16. Olszewski Czesław - 176
17. Płaczek Jan - 188
18. Szaton Henryk - 208
19. Magdzan Zofia - 210
20. Nowicki Andrzej - 212
21. Pawłowska Henryka - 214
22. Josiński Adam - 216
23. Kukuła Maria - 222
24. Dobrzański Andrzej - 244
25. Kozan Bogusław - 245
26. Brol Mariola - 247
27. Bendkowski Józef - 254
28. Michalski Marian - 267

Liczniki należy obowiązkowo wymienić do 2 kwietnia br.

Wymiana liczników elektrycznych, 2012-03-07
W tym sezonie liczniki elektryczne wymienić będą musieli :

1. Borkowski Marek – dz. nr 8
2. Malec Erwin - 13
3. Zając Józef - 19
4. Zwierzyński Dariusz - 20
5. Grzesiak Marian - 22
6. Trzeciak Tadeusz - 33b
7. Kempny Małgorzata - 58
8. Maroń Mirosława - 69
9. Konefał Jadwiga - 78
10. Smerd Jan - 79
11. Pietrowska Daniela - 85
12. Hasa Grzegorz - 257
13. Gleguła Kazimierz - 258

Liczniki należy obowiązkowo wymienić do 2 kwietnia br

Zarząd R.O.D. „Karolina zawiadamia :, 2012-02-18
- od 6.03.2012 r. rozpoczyna swoją działalność Zarząd R.O.D. „Karolina” (każdy wtorek w godzinach od 15.00 – 17.00),
- działkowcy, którzy nie rozliczyli się za sezon 2011 r., proszeni są o uregulowanie należności w terminie do końca marca br.,
- działkowcy, którzy nie podali stanu wodomierza za sezon 2011 r. będą rozliczani od m2 działki za dany sezon,
- odczyty energii za okres zimowy dokonywane będą od 2.04.2012 r.. Po tym terminie należy dokonać wpłat za energię,
- działkowcy, którzy w trakcie inwestycji sieci podziemnej nie wymienili liczników elektrycznych proszeni są o dokonanie wpłat za licznik w biurze Zarządu, według cennika zakupu.

Życzenia Noworoczne, 2011-12-28
Niech Nowy Rok przyniesie Wam radość, miłość, pomyślność i spełnienie wszystkich marzeń. A gdy się one już spełnia nich dorzuci garść nowych marzeń, bo tylko one nadają życiu sens. Wszystkiego dobrego w Nowy Roku.

Zarząd ROD „Karolina”

Opłaty - WAŻNE, 2011-11-11
Z uwagi na to, że wielu działkowców nie rozliczyło się za sezon 2011 r. (za wodę i energię) brakuje środków na rozliczenie się z wodociągami za wodę. Zarząd postanowił, że w dniu 12.11.2011 (sobota) od 11.00 do 13.00 będą pobierane opłaty. Do tego dnia działkowcy, którzy nie rozliczyli się będą pozbawieni energii. Dalsze środki dyscyplinarne podejmie Zarząd wraz z Komisją Rozjemczą oraz Rewizyjną na spotkaniu w dniu 12.11.2011 r.

Zabezpieczenie altan, 2011-11-11
Prosimy o zamykanie bram głównych oraz zabezpieczenie altanek na okres zimowy co uchroni nas przed włamaniami. Prosimy również o zabezpieczenie wodomierzy.

Odczyty, 2011-09-05
Od dnia 24.09 – 11.10.2011 r. dokonane będą odczyty wody i energii. Przypominamy, iż odczyty dokonywane będą tylko na działkach. Prosimy o nie dostarczanie odczytów do biura.

Biuro Zarządu informuje :, 2011-09-05
Zarząd ROD „Karolina” zawiadamia, iż od dnia 6.09.2011 r, po okresie wakacyjnym biuro zarządu będzie czynne w każdy wtorek od 15.00 – 17.00.

Dożynki 2011, 2011-07-22
Zarząd ROD Karolina w Chorzowie serdecznie zaprasza wszystkich działkowców z rodzinami na festyn dożynkowy, który odbędzie się 27 sierpnia 2011 r. od godziny 15.30 na terenie naszego ogrodu. W trakcie trwania dożynek przewidziane są konkursy dla dzieci, wyłonienie najładniejszych działek naszego ogrodu oraz część artystyczną przy muzyce zespołu Holiday.

Plan dożynek :

1. Konkurs plastyczny dla dzieci (2 grupy wiekowe – I – do 9 lat, II od 10 – 14 lat) – 15.30,
2. Oficjalne rozpoczęcie, powitanie gości i działkowców – 17.00,
3. Wręczenie dyplomów w konkursie plastycznym,
4. Wyróżnienie użytkowników 3 najładniejszych działek,
5. Zabawa taneczna – 18.00 – 24.00,
6. Zakończenie – 24.00.

21.08.2011 r. (niedziela) o godz. 10.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa (Piaśniki) odbędzie się msza święta w intencji działkowców.

Praca biura Zarządu w lipcu i sierpniu, 2011-06-13
W miesiącach lipcu i sierpniu biura Zarządu czynne będzie co drugi tydzień : 12 i 26 lipca oraz 9 i 23 sierpnia. Dożynki planowane są na 27 sierpnia br.

Wycofanie przetargu, 2011-05-18
Informuję wszystkich zainteresowanych, że przetarg działki nr 176 (Pana Czesława Olszewskiego) został wycofany.

Opłaty za działkę i wodomierze, 2011-04-21
Przypominamy, że termin opłat za działką upływa 28.06.2011 r. Prosimy o dokonywanie wpłat w podanym terminie. Działkowcy, którzy nie wymienili wodomierzy w 2011 r., po upływie 5 lat oraz nie zaplombowali, będą płacić za wodę od m2 działki.

Kontenery, 2011-04-21
W dniu 4 maja 2011 roku zostaną podstawione kontenery : 1 - od strony ulicy Bytomskiej (góra). 2 - aleja nr 3 (koło rozdzielni) W dniu 5 maja br. zostaną podstawione kontenery : 1 - aleja główna (koło Zająca). 2 - aleja główna (od Gwareckiej).

Przetarg, 2011-04-21
28 maja 2011 r. o godz. 11.00 w świetlicy ROD "Karolina" odbędzie się przetarg działek (176 i 192), których właścicieli Zarząd pozbawił członkostwa. Bliższych informacji można uzyskać pod nr. 663664736 lub w biurze Zarządu(każdy wtorek godz . 15.00 - 17.00). Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Plombowanie liczników i puszczenie wody, 2011-04-03
Informujemy, iż odpowiedzialnymi za odczyty i plombowanie liczników (1 do 15.04.2011) są :
- Antoni Foryś - tel. 723 123 678,
- Józef Smaluch - tel. 608 373 791.
W dniu puszczenia wody (16.04) prosimy o zakręcenie zaworów głównych przy wodomierzach. Wszelkie awarie instalacji wodnej należy zgłaszać niezwłocznie pod podanymi wyżej numerami.
Prosimy o nieużywanie wody w dniu 16 kwietnia ponieważ dokonana zastanie próba szczelności rurociągu.

Plombowanie liczników i puszczenie wody, 2011-03-20
Zarząd ROD "Karolina" informuję, iż w dniach od 1 do 15 kwietnia plombowane będą liczniki wody natomiast 16 kwietnia w godzinach przedpołudniowych puszczona zostanie woda. Prosimy działkowców o zwrócenie uwagi w tym dniu na szczelność instalacji wodnej.

Plan Pracy Zarządu na 2011 r., 2011-03-20
Luty :
- 26.02.2011- spotkanie Zarządu, Komisji Rozjemczej i Rewizyjnej ,
- ustalenie terminu sprzedaży 2 działek pozbawionych członkostwa,
- złożenie pisma do Urzędu Miasta z prośbą o dofinansowanie zakupu siatki ogrodzeniowej i kostki brukowej celem wykonania napraw ogrodzenia oraz wybrukowania parkingu przy terenie budynku Zarządu.
Marzec :
- rozpoczyna pracę biuro Zarządu (czynne w każdy wtorek od godz. 15.00 – 17.00).
- uzupełniona zostanie dokumentacja nowo powstałych altanek.
- działkowcom, którzy nie dostarczyli w terminie odczytów wodomierzy za 2010 r. zostanie pobrana opłata od m2 działki.
- zebranie działkowców odbędzie się 19 marca 2011 roku o godz. 15.30
Kwiecień :
- przeprowadzony zostanie remont bram od strony „Skałki” oraz pomalowane zostanę wszystkie bramy w ogrodzie.
- wykonana zostanie zabudowa nowego przyłącza elektrycznego od strony Kauflandu.
od 1 – 15 kwietnia odbędzie się plombowanie liczników wodnych oraz przeprowadzone zostaną odczyty liczników wodnych i energii elektrycznej.
- 16 kwietnia.2011 r. w godzinach przedpołudniowych puszczona zostanie woda.
Maj :
- Podstawione zostaną kontenery.
- przyjmowane będą opłaty za działki oraz zużytą w okresie zimowym energię.
- powołana zostanie Komisja ds. działek zaniedbanych.
Czerwiec :
- przeprowadzony zostanie remont świetlicy (koszt ok. 30 tys. zł)- pismo do centrali o dofinansowanie.
Sierpień :
- 27 sierpnia br. zorganizowane zostaną „Dożynki”
- dokonane zostaną odczyty liczników energii elektrycznej i pobierane będą opłaty.
Wrzesień :
- 19.09.2011 przeprowadzony zostanie odczyt wodomierzy oraz liczników energii elektrycznej.
Październik :
- przyjmowane będą opłaty za wodę i energię elektryczną

Opłaty ogrodowe, 2011-03-20
Opłaty ogrodowe zatwierdzone przez Walne Zebranie ROD "Karolina" w dniu 19.03.2011 r.

- składka członkowska – 0,18 zł od m2 działki,
- dniówka społeczna – 35 zł,
- woda – 5,50 zł od m3,
- zaliczka za wodę 38,50 zł (7 m3),
- opłata za wodę dla działkowców bez wodomierza – 0,80 zł od m2 powierzchni działki,
- opłata stała na rzecz ogrodu – 20 zł,
- opłata za straty wody - 10 zł,
- wpisowe - 200 zł,
- opłata inwestycyjna – 1,5 zł za 1 m2 działki,
- Wpłata na rzecz ogrodu - 200zł,
- Kontener – 35 zł,
- Wynajem sali – bez zmian (300 zł działkowiec, 350 zł osoby inne, naczynia 35 zł, energia 0,80 zł od 1 KWh, woda 7 zł od m3).

Walne Zebranie, 2011-02-27
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 19 marca 2011 roku o godz. 15.30. Serdecznie zapraszamy.

Termin zakręcenia wody, 2010-09-19
W dniu 23.10.2010r. będzie zakręcona woda. Działkowcy którzy mają nieodpowiednio zabezpieczone wodomierze prosimy o wybudowanie ich na okres zimowy ponieważ ulegają zniszczeniu w czasie mrozów. Działkowcom , którym w 2011r. minie 5 lat od założenia wodomierzy prosimy o ich wymianę do czasu puszczenia wody w następnym sezonie.

ODCZYTY, 2010-09-09
W dniach od 20.09.2010r. do 2.10.2010r. będą dokonywane odczyty wodomierzy oraz liczników elektrycznych. Prosimy o obecność w tym terminie na działce. Odczyty wodomierzy będą przyjmowane tylko na działce. Kontakt telefoniczny pod numerem 663664736. Działkowcy którzy w podanym terminie nie umożliwią dokonanie odczytu będą policzeni za wodę od m2 działki.

OPŁATY, 2010-09-09
Rozliczenia za wodę oraz energie można dokonać w biurze zarządu w terminie od 21.09.2010r. do 26.10.2010r. w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00

KONTENERY, 2010-09-09
Będą podstawione na koniec września o zwiększonej ilości żeby można było posprzątać alejki oraz ogrody działkowe na sezon zimowy.

Msza w intencji działkowców, 2010-08-24
W dniu 29.09.2010 r. o godz. 8:30 w kościele parafialnym w Piaśnikach odbędzie się msza święta w intencji działkowców.

Odczyty liczników elektrycznych, 2010-07-29
W dniu 30 lipca 2010 r. od godz. 10:00 prowadzone będą odczyty liczników elektrycznych. Opłaty za zużytą energię uiszczać można w dniach 3 i 10 sierpnia 2010 r.

Festyn Dożynkowy, 2010-07-15
Zarząd ROD Karolina w Chorzowie serdecznie zaprasza wszystkich działkowców z rodzinami na festyn dożynkowy, który odbędzie się 21 sierpnia 2010 r. o godzinie 15:00 na terenie naszego ogrodu. W trakcie trwania dożynek przewidziane są konkursy dla dzieci i dorosłych, wyłonienie najładniejszych działek naszego ogrodu oraz część artystyczną przy muzyce zespołu Holiday.

KONTENERY, 2010-07-09
W dniu 13 lipca 2010 roku będą podstawione kontenery : jeden obok rozdzielni, drugi od strony ulicy Gwareckiej. W dniu 15 lipca 2010 r. będą podstawione kontenery od strony ulicy Bytomskiej oraz aleja nr 1 koło Zająca.

Lustracja, 2010-07-09
W lipcu będą oceniane przez komisję ogrodową 3 najpiękniejsze działki, które będą wyróżnione na dożynkach. Działki, które były wyróżnione w poprzednich latach nie będą oceniane.

Zamykajmy bramy ...., 2010-07-07
W związku z częstymi zniszczeniami i uszkodzeniami zamków i zasuw w bramach wejściowych Zarząd ROD „Karolina” zwraca się z prośbą do wszystkich działkowców o zamykanie bram w ciągu dnia na zasuwy. Samo zamknięcie bramy na zamek w wyniku silnego szarpnięcia powoduje skrzywienie bądź urwanie „języczka” zamka i w rezultacie jego zniszczenie. Zostawianie otwartych furtek z wysuniętymi zasuwami w wyniku uderzenia powoduje skrzywienie i unieruchomienie zasuwy. Najlepszym wyjściem związanym z bezpieczeństwem ogrodu oraz przedłużeniem żywotności zamków jest zamykanie bram na zamek i zasuwę. Zamek pełni tylko funkcję zabezpieczającą zasuwę przed otwarciem w żadnym wypadku nie stanowi solidnego zabezpieczenia bramy przed otwarciem.

Szczepienie, 2010-06-12
W dniu 15.06.2010 r. o godz. 18.30 odbędzie się obok świetlicy szczepienie psów. Koszt szczepienia wynosi 15 zł.

KONTENERY, 2010-06-12
W dniu 15 czerwca będą podstawione 2 kontenery na głównej alei oraz koło Zająca. W dniu 16 czerwca będą podstawione 2 kontenery : od strony rozdzielni oraz koło bramy głównej od strony ul. Gwareckiej.

Opłaty, 2010-06-12
Przypomina się, że ostateczny termin opłat za działkę mija 29 czerwca 2010 r. Działkowcy, którzy nie dokonają opłat za działkę będą rozliczani za wodę od m2 działki oraz naliczane będą odsetki karne.

Informacja Zarządu, 2010-06-05
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Karolina” przypomina wszystkim działkowcom o obowiązku przestrzegania regulaminów ROD w tym zasad współżycia społecznego. W związku z powyższym prosimy o przestrzeganie poniższych zaleceń : 1. Dbać o porządek w ROD (zabrania się wyrzucania śmieci, skoszonej trawy, gałęzi w miejscach do tego nie przeznaczonych – przewidziane sankcje karne), 2. W niedzielę i święta nie należy korzystać z elektronarzędzi (kosiarek, kątówek, spawarek, wiertarek itp.) 3. Zachowywać się tak aby nie zakłócać spokoju innym użytkownikom działek. Ewentualne propozycje zmian i ulepszeń w zakresie funkcjonowania ogrodu prosimy kierować do Zarządu.

Wynajem świetlicy, 2010-06-01
Zarząd ROD Karolina informuje, iż są jeszcze wolne terminy wynajmu świetlicy (sala (50 osób), kuchnia z wyposażeniem, sanitariaty). Więcej informacji pod nr telefonu 663 664 736 oraz w zakładce świetlica. Zapraszamy.

Strona powstała w maju 2010